nl de en
veoliapolymers.nl |
formerly known as AKG Polymers

Aan de leden van NRK Recycling & NRK

NRK Recycling timmert dit voorjaar hard aan de weg om landelijke en regionale overheden, fabrikanten, ontwerpers en andere marktpartijen te overtuigen van de kansen die kunststof recycling biedt. We hebben daarvoor op 14 april zeer succesvol deelgenomen aan de Innovation Expo 2016. Ook zijn we nog tot en met 26 juni aanwezig tijdens FabCity. Het hoogtepunt wordt echter het congres ‘Plastics gone circular’ dat wij aansluitend op de Algemene Ledenvergadering op maandag 13 juni organiseren in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het congres start om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en wordt rond om 18.30 uur afgesloten met een aangeklede netwerkborrel.

Wat is de inhoud van het congres?
Dit gratis toegankelijke congres focust op het inzamelen, verwerken, voorschrijven en toepassen van gerecycled kunststof. Wij brengen deze middag vertegenwoordigers uit Europa, de Nederlandse politiek, het bedrijfsleven en regionale overheden bij elkaar op één podium. Het programma van ‘Plastics gone circular’ is opgebouwd rond drie invalshoeken. Vanuit Europees perspectief worden de uitdagingen rondom recycling van kunststoffen gebracht naar het niveau van de circulaire stad in wording. Aansluitend vertellen koplopers uit de recyclingindustrie over de kansen van recyclaat. Het programma eindigt met een paneldiscussie waarin de Tweede Kamerleden Çegerek, Dijkstra en Van Tongeren de discussie aangaan met elkaar én met de zaal. Topsprekers uit binnen- en buitenland delen hun visies in inspirerende presentaties. Wie onderschrijft dat gebruik van gerecyclede kunststoffen de norm moet worden, mag dit congres niet missen.

Wie spreken er?
De voorbereidingen voor het congres zijn in volle gang. De sprekers Helmut Maurer, Alexander Dangis, Ton Emans, Hildagarde McCarville, Albert van Winden, Francesca Miazzo, Steef Korfker, Jan Meerman, Ernest van den Boogerd en Sjouke Tjalsma hebben hun medewerking toegezegd. Bernard Merkx treedt deze middag op als dagvoorzitter. In verband met het internationale karakter is Engels de voertaal tijdens een groot deel van het programma. De paneldiscussie met de politici is in het Nederlands. Kijk voor meer informatie over het programma, de sprekers en aanmelden op www.nrkrecycling.nl/congreskunststofrecycling.

Wat vragen wij van u?
Vanzelfsprekend stellen wij het zeer op prijs als u bij het congres aanwezig bent. Meld u nu direct aan én kom vooral niet alleen. Nodig binnen uw (regionale) netwerk vertegenwoordigers van gemeenten en opdrachtgevers uit u te vergezellen. Zodat zij zelf kunnen ervaren wat wij allemaal al weten, namelijk: kunststof recycling is een onmisbare schakel op weg naar een circulaire economie. Zij zien met eigen ogen dat recyclaat niet altijd grijs, maar vooral ook heel kleurrijk is. Zij horen over de mogelijkheden die Nederlandse recyclers, de Nederlandse kunststofverwerkende industrie en hun Europese collega’s te bieden hebben.

Geef binnen uw netwerk zoveel mogelijk bekendheid aan het congres. Deel de informatie via de mail, Facebook, Twitter of LinkedIn. Wij hebben alvast een LinkedIn-bericht voor u voorbereid (bijlage). Ook in bijgaand persbericht staat alle informatie over het congres kort en bondig omschreven.
Met deze link kunt u het congres via Twitter met uw volgers delen. Verwijs geïnteresseerden naar onze website. Zij kunnen zich ook direct aanmelden.

ALV
NRK Recycling organiseert de Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan het congres, beide in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 in Amsterdam. De ALV start om 11.30 uur (inloop vanaf 11.00 uur) en duurt tot 12.15 uur. Na afloop is er een broodjeslunch zodat u aansluitend kunt deelnemen aan het congres (inloop vanaf 13.00 uur). Wij willen u erop wijzen dat u zich voor de ALV en voor het congres apart moet aanmelden. Meldt u zich hier aan voor de ALV.

Tip: 13 juni, dagje Amsterdam
Maak er op 13 juni een compleet dagje Amsterdam van. Voorafgaand aan de ALV of na afloop van het congres kunt u op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan FabCity en de Plastics Expo. NRK Recycling neemt deel aan dit tienweken durende evenement en toont een diversiteit aan kleurrijke producten van recyclaat, gemaakt door verschillende lidbedrijven.

Ondersteuning nodig?
Wij helpen u graag met het aanleveren van teksten voor een uitnodiging naar uw relaties of voor op de website. Ook voor alle overige informatie kunt u contact opnemen met Gabriëlle Wempe, congres@nrkrecycling.nl, (0183) 76 05 21. Zij helpt ons bij de organisatie en communicatie rondom het congres.

Contact

Wilt u meer informatie

Bel (0546) 66 77 88

Wilt u meer informatie

Bel (0546) 66 77 88